Wasiat Imam Syafi’i (204 H) Kepada Imam Al-Muzani (264 H) Rahimahumallah

HomeNasihat

Wasiat Imam Syafi’i (204 H) Kepada Imam Al-Muzani (264 H) Rahimahumallah

“Bertakwalah engkau kepada Allah ﷻ. Bayangkanlah akhirat dalam kalbumu. Jadikanlah kematian berada di pelupuk matamu. Janganlah engkau melupakan berdiri di hadapan Allah ﷻ . Jadilah orang yang malu kepada-Nya ﷻ .

Jauhilah larangan-larangan Allah Ta’ala, kerjakanlah kewajiban-kewajiban yang diwajibkan-Nya. Tetaplah konsisten bersama Al-haq di manapun berada.

Sekali-kali janganlah engkau meremehkan kenikmatan yang diberikan Allah ﷻ untukmu, kendatipun sedikit. Sambutlah ia dengan rasa syukur.

Hendaklah diammu dalam keadaan berpikir, ucapanmu berupa dzikir dan pandanganmu ditujukan untuk mengambil ‘ibrah (pelajaran).

Maafkanlah orang yang berbuat aniaya kepadamu. Sambunglah tali kekerabatan orang yang memutuskan hubungan darimu.

Bersikaplah dengan baik kepada orang-orang yang berbuat buruk kepadamu. Bersabarlah terhadap berbagai musibah, dan mohonlah perlindungan kepada Allah ﷻ dari Neraka dengan bertakwa”.

_______

Oleh : Ust. Ashim Mustofa

Diambil dari kitab Isma’il bin Yahya al-Muzani wa Risalatuhu Syarhus Sunnah , Tahqiq Jamal Azzun Maktabah Al-Ghuraba al-Atsariyyah hlm.31-32.

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: